Oranžérie

Oranžérie stojí na jižním okraji zámeckého areálu, hned vedle hlavní vstupní brány z náměstí. Přízemní stavba obdélného půdorysu z 19. století je otevřená do parku kovovým mřížovím, původně proskleným. Interiér je přepažen tenkými příčkami do tří větších prostor, otevřených do podstřeší.

Oranžérie představuje tradiční součást zámeckých zahrad. Původně byla využívána jako zámecký skleník. Za doby působení odborného učiliště se změnila na pracovní prostor pro zedníky. Její nešetrné využití a zanedbání řádné péče postupně vedlo k její devastaci. Současný havarijní stav této kulturní památky zcela znemožňuje její využití nebo přístup veřejnosti.

Zajímavou novou funkci této krásné stavbě navrhuje projekt Ateliérů pro mladé umělce v Litni a Rezidenční pobyty, jemuž předchází rekonstrukce stavby.

oranzerie

Oranžérie