Cíl záchrany

Hlavním cílem záchrany zámeckého areálu je zachování a zprostředkování jeho historických, architektonických a estetických kvalit při maximálním respektování původních funkcí a společenského uplatnění a využití kulturních památek, hospodářských staveb a kulturního prostředí a krajiny zámeckého areálu.

Projekt 

Záchrany a zpřístupnění kulturní památky

Zámecký areál v Litni

Záchrana areálu srealizuje prostřednictvím komplexního projektu Záchrany a zpřístupnění kulturní památky Zámecký areál v Litni.  Projekt kombinuje záchranu, ochranu a prezentaci nemovitého a movitého kulturního dědictví s cílem zachování a zpřístupnění jedinečného kulturního bohatství Areálu zámku v Litni. 

Celkový záměr projektu bude dosažen prostřednictvím rozsáhlého urbanizačního projektu řešení nemovitostí (kulturních památek) a veřejných prostranství pro tzv. pobytové aktivity (volnočasové, volitelné, kulturní, spontánní a organizované) a zachováním movitého kulturního dědictví vážícího se k areálu zámku.

Účelem projektu je částečné obnovení původních funkcí a vytvoření nových funkcí budov a nových modelů zpřístupnění, oživení a využití kulturních prostor pro podporu udržitelného rozvoje Areálu zámku v Litni.

Hlavním inspiračním zdrojem pro současné projekty v oblasti ochrany kulturního bohatství, ochrany památek a kulturních hodnot je období největšího rozkvětu liteňského panství po r. 1850 – původní statek české podnikatelské šlechty s jasně definovanými funkcemi v centru místní komunity.

Revitalizace areálu liteňského zámku a snaha o zpřítomnění stop kulturní paměti místa je založena na památkové rekonstrukci a funkční konverzi kulturně-historických objektů při maximálním zachování jejich historického objemu.

Výsledkem revitalizace zámeckého areálu bude otevřený, komunikující, snadno přístupný, přívětivý veřejný prostor, který slouží jako atraktivní prostředí pro organizovaná (zejména kulturní) a neformální setkání a sociální interakce.