Pivovar

Budovy původního pivovaru uzavírají areál liteňského panství ze západní strany. Historie pivovaru v Litni se datuje od poloviny 16. století. V letech 1571–1950 byl provozován jako panský pivovar.

Masivní budovy z 19. století sloužily provozu tzv. parostrojního pivovaru (1880–1893). Polovina 19. století je dobou nebývalého rozkvětu českého pivovarnictví dosahujícího světového věhlasu. V té době se rozvíjí průmyslová výroba sladu i piva a dochází k výstavbě nových pivovarů – měšťanských, akciových i soukromých. Také Josef František Daubek, který zámek Liteň zakoupil v padesátých letech 19. století, štědře investoval do výstavby budov a technologií pro výrobu piva a lihu, a významně tak zmodernizoval liteňský parostrojní pivovar z poloviny 16. století. V roce 1877 postavená varna měla kapacitu 75 hl. V roce 1884 produkce piva stoupla až na 36 000 hl ročně.

Liteňské pivo se vždy těšilo dobré pověsti a „mladý pán“ Josef Šebestián Daubek na výrobu sám zkušeně dohlížel. Vyprávělo se v Litni, že „když on vařil pivo, tenkráte bylo ze všech dob nejlepší“.

Provoz pivovaru téměř zastavila první světová válka a po roce 1918 už produkce předválečných hodnot nedosáhla. Provoz byl ukončen v roce 1950 a byla zde vybudována stáčírna piva a sklad Staropramenu.

Budově pivovaru, která je krásným příkladem industriální architektury konce 19. století, dominují dva komíny. Přiléhá k ní budova dřívějších skladů, pod nimiž se skrývá labyrint rozlehlých pivovarských sklepů. V areálu panství stával rovněž lihovar; ten byl zbourán v roce 1965.

Dnes se budovy pivovaru nacházejí v havarijním stavu a jejich další využití v oblasti původního určení vyžaduje komplexní architektonickou rekonstrukci a moderní vybavení prostor.

pivovar2

Pivovar