Památkové objekty

Zámecký areál tvoří rozsáhlý komplex dvanácti historických (původně zejména) barokních budov, historická zámecká zahrada o rozloze 2,5 hektaru s oranžerií, sala terrenou a grottou, hospodářské budovy a veřejná prostranství, které společně tvoří prostředí původně renesančně – barokového zámku umístěného excentricky při jeho jižním okraji.

Jednotlivé památkové objekty se vyznačují kulturně-historickými a architektonickými hodnotami, jsou svědky rozličných historických událostí a vesměs čekají na svoji revitalizaci.

V této sekci máte možnost se blíže seznámit s jednotlivými památkami liteňského areálu.