Podpora mladé kreativity

Nezisková organizace Zámek Liteň, z.s. podporuje kvalitní regionální, domácí a zahraniční tvorbu mladých umělců všech disciplín napříč širokým spektrem jejich zájmu.

V zámeckém areálu v Litni vytváříme nové možnosti a poskytujeme prostory pro samotnou uměleckou tvorbu – rezidenční pobyty a mistrovské kurzy. Samostatnou oblastí naší podpory jsou kulturně-společenské projekty zaměřené na vzdělávání a sebarealizaci účastníků všech věkových kategorií.

Kulturní dění a tvůrčí aktivity sledujeme v oblastech: hudba, vizuální kultura, film, architekturapřírodní vědy.