Pěvecké kurzy v Litni 2020 pod vedením Markéty Cukrové a Heleny Kaupové

Pěvecké kurzy v Litni 2020 se soustředily na výuku hlasové a dechové techniky. Účastníky po roční odmlce vedla zkušená mezzosopranistka Markéta Cukrová, která si je vědoma významu zdokonalování se v této oblasti a při svých lekcích na ni klade důraz. Ke spolupráci si přizvala pedagožku HAMU, docentku Helenu Kaupovou. S mladými pěvkyněmi a jedním pěvcem se tak společně zaměřili zejména na správný pěvecký postoj, dýchání, artikulaci, zásady při vytváření různých typů tónů i na hlasovou hygienu. Prostor byl věnován řešení konkrétních technických problémů v repertoáru. Doporučeným studijním okruhem byla tvorba Gioacchina Rossiniho a období italského belcanta. Korepetice se ujal empatický klavírista Ahmad Jafar Hedar.

Doprovodný program nabídl přednášku o foniatrii uznávané odbornice MUDr. Jitky Vydrové i lekci správného dýchání z hlediska lektorky cvičení pilates Renaty Sabongui. Téma dále doplnila přednáška muzikoložky Dity Hradecké.

7. ročník pěveckých kurzů se uskutečnil v zámeckém areálu v Litni v termínu od 22. do 27. srpna a vyvrcholil oblíbeným závěrečným koncertem 27. srpna. Vystoupili účastníci kurzů za pěvecké podpory Markéty Cukrové. Koncert pozval k poslechu do sálu historické Čechovny. Koncert svým erudovaným slovem doprovodila Dita Hradecká. Entuziasmus návštěvníků po skončení koncertu potvrdil, že pomyslná laťka liteňských kurzů se zvedá stále nahoru.

 

Video sestřih ze závěrečného koncertu zhlédněte zde.