Festival 2015

Zámek Liteň rozšířil spektrum svých aktivit

brožura_čj_titulka

Brožura aktivit Festivalu Jarmily Novotné 2015

Kniha, výstava, pěvecký masterclass, pěvecký koncert na Pražském jaru 2015: Zámek Liteň, z.s. připravil na letošní rok řadu aktivit. Ty se zdaleka neomezily jen na hudbu.

Po úspěšném loňském projektu Pocta Jarmile Novotné, který přivedl na venkovní pódium v Litni hudební hvězdy a do hlediště na dva tisíce nadšených posluchačů, navázal Zámek Liteň, z.s. spolupráci s dalšími špičkovými partnery našeho kulturního života.

Pražské jaro - Zdeněk ChrapekZámek Liteň z.s. v roce 2015 navázal spolupráci s mezinárodním hudebním festivalem Pražské jaro, v jehož rámci 23. května zazněl pěvecký koncert s podtitulem Pocta Jarmile Novotné. Na tomto koncertě mladý, ale již mezinárodně vysoce uznávaný basbarytonista Adam Plachetka, člen Poradního sboru Zámku Liteň (např. Vídeňská státní opera, Metropolitní opera v New Yorku) uvedl své mladší kolegyně a kolegy, které společně s ním v Rudolfinu doprovodil Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Braunera. Podpora mladých umělců na počátku kariéry je jedním z pilířů činnosti Zámku Liteň, z.s. a navazuje tak na odkaz Jarmily Novotné.

Účastníci mistrovských kurzů 2015 s Adamem Plachetkou, Kateřinou Kněžíkovou a Ivanou LeidlovouVe spolupráci s Hudební fakultou Akademie múzických umění připravil Zámek Liteň, z.s. pěvecký masterclass Adama Plachetky a Kateřiny Kněžíkové. Adam Plachetka se po svém loňském hostování v Litni stal členem umělecké rady Festivalu Jarmily Novotné. První, pražský běh mistrovských kurzů se uskutečnil na začátku dubna v prostorách HAMU. Dva vybraní studenti pak dostali možnost pokračovat spolu s dalšími adepty ve druhé polovině srpna v krásném prostředí zámeckého areálu v Litni, kde se vloni uskutečnil masterclass Dagmar Peckové. Mistrovské kurzy vyvrcholili společným vystoupením absolventů kurzu s Adamem Plachetkou a sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou dne 26. srpna v areálu Zámku Liteň v historické budově Čechovny. 

Vystava kostymu

Jedinečnou výstavu operních kostýmů Jarmily Novotné připravil Zámek Liteň, z.s. ve spolupráci s Metropolitní operou v New Yorku, Národní galerii v Praze a Obecním domem. Metropolitní opera ze svého depozitáře vůbec poprvé zapůjčila kostýmy, které si pro své role Cherubína, Oktaviána, Prodané nevěsty či Violetty nechala šít Jarmila Novotná a bezpočtukrát v nich stála na scénách Metropolitní opery a dalších světových operních domů.

Výstavu bylo možné navštívit od 9. září 2015 až do 4. ledna 2016 v Obecním domě v Praze. Bližší informace o výstavě a jejích doprovodných programech naleznete zde.

Prebal_predniKorunou aktivit Zámku Liteň z.s. v roce 2015 a jeho snah o popularizaci jména Jarmily Novotné a hlubší poznání jejího života a kariéry bylo vydání první monografie o této pěvkyni s názvem Baronka v opeře. Jejím autorem je renomovaný spisovatel, publicista a scenárista Pavel Kosatík, který touto knihou navazuje na oceňované životopisy významných českých nebo exilových osobností (Jan Masaryk, Olga Havlová, Ferdinand Peroutka ad.). Jak je u tohoto autora zvykem, kniha se neomezuje jen na úzký obor profesionálních aktivit Novotné, ale přináší nové a překvapivé souvislosti politické a kulturně historické. Zámek Liteň, z.s. financoval 18 měsíců trvajícímu výzkumu v mnoha českých a zahraničních archivech. Tuto monografii je možné zakoupit v našem e-shopu a od 17. září také u českých knihkupců. 

U příležitosti křtu této knihy a otevření výstavy kostýmů proběhl 9. září v Obecním domě slavnostní komponovaný večer formou moderované diskuze s autorem, již vedla Martina Kociánová. Režijního vedení večera s hudebním programem s Kateřinou Kněžíkovou a Davidem Švecem se ujal Michal CabanSlavnostního večera se taktéž zúčastnil syn Jarmily Novotné, George Daubek. Tuto událost zachycuje dokumentární film, jehož autorem je kreativní producent Vojtěch KopeckýPrezentace knihy následně proběhla v Praze a dalších městech formou několika komponovaných programů a besedami s autorem.

Festival Jarmily Novotné 2015 se konal pod záštitou Ministerstva kultury a Americké ambasády v České republice.