Pocta Jarmile Novotne
V letošním roce si připomínáme 30 let od úmrtí Jarmily Novotné.

Česká sopranistka Jarmila Novotná patřila k nejzářivějším zjevům světové operní scény 20. století. Zároveň byla známou herečkou v Hollywoodu. V letošním roce si připomínáme 30 let od jejího úmrtí. Zemřela nečekaně 9. 2. 1994 v New Yorku.

hrobka DaubekPoslední květnovou sobotu bude zpřístupněna hrobka rodiny Daubků při pietním aktu. Součástí vzpomínky na Jarmilu Novotnou bude přednáška o historii, architektuře a výzdobě této významné kulturní památky. Zájemci si budou moci prohlédnout interiér této velmi zdobné hrobky.

Odpoledne zakončí slavnostní koncert v prostoru stodoly v areálu zámku Liteň.

Foto ©Pavel Winter

Kühnuv smíšený sbor

18.00 POCTA JARMILE NOVOTNÉ
Slavnostní koncert „Od písně až po operu“
Nechme se unést hudebním světem ženy, která dosáhla hvězd.

Zámek Liteň – stodola

 

 

Účinkuje Kühnův smíšený sbor a hosté

Sbormistr: Jakub Pikla
Solo soprán: Helena Mihaľová
Solo tenor: Ondřej Benek
Solo bas: Aleš Hendrych

Klavír: Kateřina Ochmanová
Violoncello: Judita Škodová

Program nabídne melodie předních českých skladatelů, které Jarmila Novotná tolik milovala. Nebudou chybět Dvořákovy moravské dvojzpěvy ani Smetanova Prodaná nevěsta. Vše s lehkostí zabalené do elegance Novotné tolik vlastní.

Vstupenky: tickets@zamekliten.cz
737 650 497, cena 390 Kč

 

Hrobka Daubek15.00 ZPŘÍSTUPNĚNÍ HROBKY RODINY DAUBKŮ
Po stopách historie rodu Daubků a významných umělců, kteří se podíleli na ohromující výzdobě novorenesanční hrobky.
Vstup zdarma, akce se koná venku. 

 

Hrobka je zpřístupněna jen při výjimečných příležitostech.

Hrobka rodiny Daubkových se nachází na návrší jihovýchodně od obce Liteň, je jednou z nejpozoruhodnějších českých sepulkrálních architektur. Autorem této impozantní stavby v nově založeném anglickém parku je architekt Antonín Wiehl. Na výzdobu staveb si Antonín Wiehl zval přední umělce své doby. Na interiéru hrobky spolupracoval se skupinou umělců, kteří vytvořili výzdobu Národního, například sochař Josef Václav Myslbek nebo malíř Maxmilián Pirner.

Kudy k hrobce:

plánek Liteň

 

 
Novotna s rodinouJarmila Novotná (1907–1994) žila v Litni se svým manželem Jiřím Daubkem. Přestože během své kariéry Jarmila Novotná zpívala po celém světě, především ve Vídni, Berlíně, Salcburku, Paříži či Miláně a domovskou scénou se jí stala Metropolitní opera v New Yorku, kde účinkovala plných šestnáct sezon ve významných úlohách, aktivně podporovala svým uměním český národ. Únorový puč ji připravil o domov, sídlo v Litni. Po revoluci v roce 1989 se do Čech sopranistka vrátila a nadále podporovala zdejší hudební život. V roce 1991 udělil prezident Václav Havel Jarmile Novotné Řád T.G. Masaryka IV. třídy.

Jarmila Novotná zemřela 9. února 1994 v New Yorku a urna s jejími ostatky byla dle jejího přání uložena v rodinné hrobce Daubkových v Litni. „Její syn Jiří Daubek (85let) žije v USA, aktivně podporuje činnost neziskové organizace Zámek Liteň, jsem moc ráda, že se nám daří udržovat přátelský vztah. Pan Daubek by se některého programu letošního roku festivalu zúčastnil. S očekáváním vyčkáváme, který termín mu bude nejlépe vyhovovat. Věříme, že se setkáme právě na slavnostním odpoledni k výročí úmrtí jeho maminky.“ doplňuje Ivana Leidlová

Akce je součástí oslav 700 let od založení městyse Liteň.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŘEVNICE VE SPOLUPRÁCI S MĚSTYSEM LITEŇ
Vás zve na slavnostní mši svatou
za pěvkyni
JARMILU NOVOTNOU
v sobotu 25.5.2024 od 13.00 v kostele sv. Petra a Pavla v Litni.
 
Účinkují:
Dagmar Vaňkátová (soprán)
Josef Vaňkát (housle)
Vladimír Roubal (varhany)