Festival 2018

Brožura aktivit Festivalu Jarmily Novotné 2018

V roce 2018 realizoval Zámek Liteň, z.s.
7. ročník Festivalu Jarmily Novotné 2018.

PÍSŇOVÉ STUDÁNKY MARTINY JANKOVÉ
Uspořádali jsme písňový recitál Martiny Jankové, jímž vzdala v janáčkovské lidové tvorbě pěvkyně hold své domovině. Získání této sopranistky mezinárodního renomé pro spolupráci na festivalu považujeme za významný počin roku 2018. Tento slavnostní koncert a vrchol letošního festivalu se uskutečnil 9. září v sále Čechovny v areálu zámku Liteň ve spolupráci s klavíristou Ivem Kahánkem a Ensemblem FLAIR. 

INTERPRETAČNÍ KURZY V LITNI 2018
Martina Janková se rovněž ujala vedení 5. ročníku pěveckých kurzů v Litni. Kurzy vedla poprvé, a to ve spolupráci s mezzosopranistkou Markétou Cukrovou ve dnech 20.–24. srpna. Novinkou byla také režírovaná podoba závěrečného koncertu pod vedením operního režiséra Marka Mokoše, který pozval posluchače i diváky do různých koutů zámeckého parku pod širé nebe. 

VÝZKUM RODU DAUBKŮ
Ve spolupráci s Muzeem Českého krasu v Berouně jsme zahájili projekt historického zmapování života a působení šlechtického rodu Daubků na liteňském panství v období vzniku samostatného Československa. Zamýšlenou doménou je zdokumentování oblastí vlastenectví, podnikání, spolkového života
a kulturní a umělecký kontext.

PUTOVNÍ VÝSTAVA O ŽIVOTĚ JARMILY NOVOTNÉ 2018
Projekt putovní výstavy letos pokračoval dalším zastavením. Velkoformátové fotografie pěvecké legendy s biografickými daty byly po celý měsíc duben
k vidění v Knihkupectví a antikvariátu Fryč v Liberci. Výstava byla slavnostně zahájena 5. dubna vernisáží s doprovodným programem.

LITEŇSKÉ HORNOVÉ DNY
Právě Liteň se v letošním roce stala centrem interpretační přehlídky hráčů na lesní roh a my jsme se zhostili úlohy spolupořadatele. První Liteňské hornové dny pozvaly ve dnech 28. a 29. dubna na pětici koncertů a položily základ nové zdejší hudební tradici.


Festival Jarmily Novotné 2018 se uskutečnil pod záštitou ministra kultury Antonína Staňka a hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové.