Záchrana památek liteňského areálu

Zámek Liteň a jeho areál je od roku 1963 kulturní památkou, v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, č. rejstříku 19638/2-341. Jeho památková ochrana se váže zejména k architektonicko-historické hodnotě renesančního, barokně upraveného zámkuparkem a k básníku Svatoplukovi Čechovi, který zde v dětství pobýval.

areal_shora_karlstejn

Poloha Litně

Komplex dvanácti historických budov zasazených do krásného přírodního prostředí tvoří jedinečné místo se zajímavou historií, kterého genius loci do dnešního dne představuje nekonečný zdroj kreativních inspirací zejména pro kulturní aktivity!

Obnova a interpretace specifických kulturních, historických a společenských hodnot kulturního dědictví a bohatství liteňského areálu jsou hlavním cílem všech našich aktivit a projektů v oblasti managementu kulturních památek.