Zámecký areál

Barokní zámek, který tvoří dominantu zámeckého areálu, vybudovali na místě gotické tvrze v roce 1661 Bubnové z Litic; v 18. století ho přestavěli Vladislavové z Mitrovic; celý areál prožil svou zlatou éru za majitelů agrárních průmyslníků rodu Daubků od poloviny 19. století do roku 1948, kdy byl zkonfiskován jeho poslednímu majiteli Jiřímu Daubkovi.

Zámek Liteň byl stavebně upraven (1892 a 1906) a jeho areál se stal prosperujícím hospodářstvím s pivovarem, lihovarem, zemědělskými budovami a rozsáhlými lesy. Statek se stal kromě sídla rodiny místem dočasných tvůrčích a společenských pobytů osobností kulturního života období národní emancipace.

areal

Zámecký areál

Začátek 20. století je zas spojen s pobytem a rodinnou příslušností operní pěvkyně Jarmily Novotné  (provdané za rytíře Jiřího Daubka). Druhá polovina 20. století, v důsledku prosazené státní ideologie a její snahy vyloučit velkostatkářský prostor jako přežitý a nepotřebný (JZD, na zámku Odborné učiliště Liteň /kuchař, truhlář, zámečník, zedník/), přinesla liteňskému panství postupnou devastaci, zhroucení všech (zejména sociálních) funkcí jednotlivých objektů a prostor.

Areál byl v restituci v roce 1989 navrácen rodině Jarmily Novotné a následně byly rozprodány polnosti, veškeré hospodářství a celý zámecký areál. Zpustošený zámek a jeho areál zůstaly v naprosté izolaci.

Původně rušné místo rodové slávy a místní historie (konání vesnických slavností, sportovních akcí apod.), které zdárně kombinovalo soukromý a veřejný prostor a bylo určené k aktivnímu setkávání obyvatel na mnoha úrovních (charakteristické svojí mnohostí a pestrostí sociálních interakcí), zůstalo v naprosto havarijním stavu opuštěné a nepřístupné.