Zámek

Zámek Liteň je hodnotnou zámeckou architekturou. Jeho dispozice je  čtyřkřídlá, uzavřená kolem středního dvora; vznikla barokním přebudováním původně gotické a renesanční tvrze neznámé velikosti a podoby kolem roku 1661. Na současné dispozici a vzhledu se podepsaly rozsáhlé přestavby raně barokního zámku v 19. a začátkem 20. století (v letech 1843–46, dále pak v letech 1892 a 1906).

Pohled na přední stranu zámku

Pohled na přední stranu zámku

Stavba zámku je umístěna excentricky na střed celého zámeckého areálu při jeho jižním okraji. Budova je jednopatrová, zčásti podsklepená, s nevelkým vnitřním dvorem mírně lichoběžníkového půdorysu. Všechna čtyři křídla jsou završena souvislou mansardovou střechou ozdobenou hodinovou věžičkou. V ose vstupního východního křídla vystupuje nad střechu štíhlá ortogonální oplechovaná vížka s lucernou, krytá dvojitou cibulí s korouhvičkou.

zamek_nadvori

Nádvoří zámku

Exteriér zámku má jednoduchou klasicistní, velmi střízlivou podobu z doby přestavby v letech 1843–46, případně až z konce 19. století. Fasády jsou jen minimálně členěné, z tektonických prvků se uplatňuje pouze průběžná pásová římsa jednoduchého profilu a bohatěji profilovaná korunní římsa, lemovaná pilovitým ornamentem. Na jižním průčelí při JV nároží jsou malované sluneční hodiny a na hlavní fasádě je umístěn věžní hodinový stroj vyrobený firmou Hainz.

Interiér zámku

Interiér zámku

Interiér zámku je značně poškozený, bez zařízení a původních stavebních a dřevařských prvků. V několika pokojích a v zámecké jídelně ve 2. NP se torzovitě zachovala malířská výzdoba dekoračního charakteru s motivem čtyř ročních období a znaky slovanských zemí habsburské monarchie od malíře Quido Mánesa. Tyto nástropní malby byly restaurovány v roce 1968 V.  Holubem.

zamek_interier_zniceny

Zničený interiér

V letech 1945–1989 sloužil zámek potřebám Středního odborného učiliště v Litni. V těchto letech byly provedeny necitlivé úpravy uvnitř budovy.

Zámek je v současné době kvůli svému havarijnímu stavu bohužel uzavřen pro veřejnost a bezpečnostní hledisko nedovoluje jakékoli jeho využití.

Zatím jediné záchranné práce byly realizovány na střeše zámku. V roce 2001 byla opravena uliční část střechy. V letech 2010 a 2011, již z iniciativy současného vlastníka, došlo k zamezení další devastace dřevěných prvků střechy a omítek vlhnutím, a to oplechováním komínů a odstraněním poškozených prvků, které devastovaly další části střechy. Projekt záchrany střechy zámku pokračoval díky finančnímu přispění Ministerstva kultury (v rámci dotačního titulu Havarijní program) i v letech 2012 a 2013.

V příštích letech plánujeme pokračovat v Projektu záchrany střechy zámku2. fází revitalizace zámeckého parku v Litni a dále je připraven Projekt adaptace zámku pro jeho nové využití jako Kulturního centra Jarmily Novotné a rodu Daubků a záchrana dalších objektů zámeckého areálu, jako jsou sala terrena, oranžérie, kovárna a další.