Záchrana střechy zámku

I když stav dochovanosti jednotlivých částí zámku a jeho hmotné podstaty lze obecně považovat za dobrý, největší hrozbou pro uchování této kulturní památky je havarijní stav konstrukce krovu a značná degradace materiálové podstaty střechy, vč. jejich plošných napadení dřevokazným hmyzem.

Tento havarijní stav nemovitosti je důsledkem zanedbané péče po roce 1948 , kdy se původně panská rezidence stala sídlem učňovské školy s internátem a domovem mládeže. Rozsah statického a materiálového poškození nedovoluje zpřístupnění památky veřejnosti a situování původních nebo nových funkcí v objektu je zcela nemožné.

V rámci projektu Záchrany střechy zámku se postupně opravují nejpostiženější části střechy, aby se zabezpečila zejména stabilita krovu. Projekt se realizuje postupně od roku 2011 s finanční podporou Ministerstva kultury: k dnešnímu dni jsou ukončeny opravy cca ¼ celkového objemu střechy zámku.

LiteŇ okapy zámeček 079

Střecha zámku