Čechovna a sýpka

Severovýchodně od zámku se nachází vrcholně barokní stavba Čechovny – původního správcovského domu z první poloviny 18. století. Své jméno dostala podle spisovatele Svatopluka Čech, který zde vyrůstal – jeho otec byl správcem panství. V budově žila Jarmila Novotná se svým manželem Jiřím Daubkem a dětmi.

Budova má náročnou, vrcholně barokní architektonickou úpravu, doplněnou v exteriéru pozdně barokními luisézními ornamentálními prvky. Západní trojosé průčelí je završeno mohutným volutovým štítem, který odlišuje budovu od okolních správcovských stavení.

Dům byl v posledním desetiletí zdařile zrekonstruován a stal se tak výraznou ozdobou areálu zámeckého parku. Jeho interiéry byly modernizovány pro potřeby osobního využití majitelů panství. V době konání Festivalu Jarmily Novotné a dalších společenských akcí je Čechovna přístupná veřejnosti.

Na objekt Čechovny navazuje budova sýpky.

cechovna_pruceli

Čechovna průčelí

Pod sýpkou, která je součástí podlouhlé stavby Čechovny, se nachází tzv. tereziánské sklepy o rozloze cca 500 m2 a výšce 5 metrů. Tyto sklepy navazují na objekt pivovaru a pivovarské sklepy.

V současnosti byly v objektu provedeny záchranné práce a je připraven projekt její rekonstrukce s přihlédnutím na její památkovou hodnotu. V roce 2013 se v prostorách sýpky konal závěrečný galakoncert Festivalu Jarmily Novotné.

Pamatky_sypka

Sýpka