Projekt Záchrany sala terreny

Rekonstrukce sala terreny je významnou součástí systematických aktivit zaměřených na záchranu a zpřístupnění liteňských kulturních památek a zprostředkování kulturní paměti místa široké veřejnosti.

Sala terrena v zámeckém areálu je ve stavu bezprostředního ohrožení, některé její části (zejména krovy, schodiště, omítky a malířská výzdoba) jsou v havarijním stavu. Stavba proto není přístupná pro veřejnost.

Proto se projekt její záchrany orientuje na statické zajištění celé stavby, opravu střechy, rekonstrukci vnitřních a vnějších omítek a konzervování-restaurování dochovaných částí omítek a iluzivní malby.

Hlavním přínosem realizace akce Záchrana sala terreny v zámeckém areálu v Litni bude především zpřístupnění této části zámeckého areálu veřejnosti v rámci organizovaných veřejných akcí (zejména Festival Jarmily Novotné) a v rámci rozličných komunitních kulturních a společenských aktivit obce, při očekávané návštěvnosti 5000 osob/rok. Pro odbornou veřejnost bude kulturní památka přístupná po dohodě celoročně.

Sala terrena bude díky své skromné prostorové dimenzi specifickým kulturním prostorem pro organizované kulturní aktivity, vyžadujícím regulaci vstupů a zvláštní ochranu. Doplní tak nové zpřístupněné kulturní prostranství areálu o vzácný a inspirující prostor v klidové zóně určený pro pasívní zrakové a sluchové kontakty.