Projekty Záchrany a zpřístupnění kulturní památky Zámecký areál v Litni

Komplexní projekt záchrany liteňského areálu se skládá z řady dílčích specifických projektů, které se vzájemně doplňují. Jejich realizací se navazuje na období kulturního a hospodářského rozmachu původního sídla a v rámci nového urbanistického řešení zdůrazní přirozené funkce objektů a prostor novými, současnými přidanými hodnotami.

Projekty tak kromě dokumentace a popularizace historie (souvislosti mezi kapitalistickou industrializací a nacionalistickou ideologií v českých zemích), přinesou bohatě diferencovanou škálu kulturních hodnot reflektujících společenské pohyby a podmínky sociální udržitelnosti výstupů projektů. 

Zde naleznete přehledně naše Projekty záchrany památek.