Muzejní sbírka Jarmily Novotné a rodu Daubků

V červnu 2013 podala naše nezisková organizace žádost na Ministerstvo kultury o zapsání vznikající sbírky muzejní povahy do Centrální evidence sbírek vedené Odborem ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Komise MK naší žádost schválila a celkem 57 objektů vizuální kultury z pozůstalosti Jarmily Novotné a rodu Daubků je registrováno v prestižním, veřejnosti bezplatně otevřeném registru, přístupném na internetu http://ces.mkcr.cz/

Vzniku naší sbírky předcházela systematická a řádně evidovaná sbírkotvorná činnost, kterou nezisková organizace zahájila již v roce 2011. V roce 2013, ve spolupráci s panem Georgem Daubkem, byly vybrány předměty převážně české provenience, spojené s životem a uměleckou činností operní pěvkyně Jarmily Novotné, rodu Daubků, s jejich panstvím v Litni  a nově založeným Festivalem Jarmily Novotné v Litni. Konvolut byl doplněn o předměty provenience americké, spojené s pobytem pěvkyně a její rodiny v USA a jejím profesním působením.

Různorodá sbírka dokládá základní milníky života operní pěvkyně, členů rodu Daubků,  od konce 19. století a zejména pak liteňského areálu. Svým komplexním zaměřením je jedinečným svědectvím vývoje české společnosti a kultury od konce 19. století.