Sbírka a její podsbírky


Základní charakteristika sbírky č. LIT/103_05/13/400013

Území:

Sbírku tvoří sbírkové předměty převážně české provenience, spojené s životem a uměleckou činností opěrný pěvkyně Jarmily Novotné, rodu Daubků, jejich panstva v Litni a nově-založeného Festivalu Jarmily Novotné v Litni. Tento konvolut je doplněn o předměty provenience americké (USA), spojené s emigrací pěvkyně Jarmily Novotné a její rodiny Daubků do Spojených států amerických a dále s jejich profesním působením.

Období:

Sbírkové předměty dokumentují významné stavitelské a průmyslové aktivity rodu Daubků na jejich panství v Litni od konce 19. století. Nejstarší zatím registrovaný sbírkový předmět je z roku 1885. Významnou část sbírky představují předměty z třicátých a čtyřicátých let 20. století, doplněné zejména dokumenty z let padesátých a následně z období po roce 1989 do současnosti.

Podsbírky:

Sbírka je členěna do tří podsbírek dle příslušností sbírkových předmětů k hlavnímu tématu podsbírky:

  1. Podsbírka: Jarmila Novotná
  2. Podsbírka: Rod Daubků
  3. Podsbírka: Historická

Každá podsbírka je dále členěna do dalších oblastí dle charakteru předmětů. Struktura těchto oblastí je stejná pro všechny tři podsbírky.  

Evidence:

Předměty sbírky mají přiděleno své evidenční číslo podle zavedené přírůstkové knihy.

Oborová část sbírky:

Uměleckoprůmyslové práce, fotografie, filmy, videozáznamy a jiná obrazová nebo zvuková média, písemnosti, tisky a další

Systematickou a řádně evidovanou sbírkotvornou činnost zahájila nezisková organizace již v roce 2011.