Podsbírka rodu Daubků

Mnohé z registrovaných sbírkových objektů patří k jedinečně dochovaným předmětům svého druhu. Nejstarší zatím registrovaný sbírkový předmět je z roku 1885 – je to bronzová pečeť na dopisy rodiny Daubků.

Významnou část sbírky představují předměty z třicátých a čtyřicátých let 20. století, doplněné o dokumenty z let padesátých a následně z období po roce 1989 do současnosti.

Razitko_family_Daubek

Bronzová pečeť na dopisy rodiny Daubků