Konzervování-restaurování

V roce 2014 se nám díky podpoře dotačního programu Ministerstva kultury – ISO (Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví) podařilo odborně ošetřit první dva sbírkové předměty – paruky Jarmily Novotné z jejich rolí Freia/ Zlato Rýna, Metropolitní Opera v New Yorku, 1944 a Melisande /Peleas a Melisande, Metropolitní Opera v New Yorku, 1945.