Muzeum

V roce 2014 se nám díky podpoře Ministerstva kultury, programu Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví povedlo vybavit náš depozitář v historickém objektu Čechovny profesionálním vybavením a zajistit tak našim sbírkovým předmětům vhodné podmínky pro jejich uložení a prezentaci veřejnosti.