PRAVIDLA A DOPORUČENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY ZÁVĚREČNÉHO KONCERTU PĚVECKÝCH KURZŮ V LITNI, 18. 6. 2021

11 června, 2021

Všichni diváci musí být usazeni, tak aby mezi nimi bylo alespoň jedno neobsazené sedadlo (s výjimkou osob z jedné domácnosti). Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících  podmínek vstupu: doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,  doložit negativní POC (tzv. antigenní)…

Komunitní život

Cíl:

  • Navrátit Liteň na mapu významných kulturních míst v České republice
  • Podpořit komunitní aktivity v Litni a širším regionu a tím zvýšit atraktivitu místa a povědomí obyvatel o kulturní a historické jedinečnosti Litně
  • Podpořit zapojení městysu Liteň do turisticky zajímavých míst v České republice

Výstupy:

A) Zakoupení šachové figurky z projektu Karlštejnské šachy pro obec Liteň (projekt Karlštejnské šachy propojil turisticky a kulturně zajímavá místa regionu)

B) Zpřístupnění areálu při akcích pořádaných pro občany Litně a obyvatele regionu, například:

Spolupráce s místními spolky a obcí  – spolupráce s místním Hasičským sborem, Mateřským centrem, Centrem volného času – Domeček Hořovice a sportovními sdruženími na pořádání různých společných aktivit v městysu jako jsou:

Čarodějnice, Máje, Velikonoční hledání vajíček, Zimní běh Litní  a zámeckým parkem, Dětské sportovní olympiády atd.

C) Participace na vytvoření naučné stezky v městysu Liteň (poskytnutí materiálu a vytvoření naučných tabulí vztahujících se k areálu Zámku Liteň.

Plán:

  • Pokračovat a dále rozšiřovat podporu komunitních aktivit,
  • Zapojit zájemce do aktivit a fungování neziskové organizace Zámek Liteň, z.s.
  • Aktivitami Zámku Liteň zvyšovat atraktivitu městysu Liteň i mimo region.

komunita_figurka

komunita_deti