7. 9. 2024 18.00 Mozartovi svůdníci

Srdečně zveme na koncert Mozartovi svůdníci. Během večera se můžete těšit na scénické provedení nejznámějších částí oper W. A. Mozarta Don Giovanni a Figarova svatba.

Koncert se koná v jedinečném prostoru původní stodoly na zámku Liteň. Zažijte snoubení mistrovské hudby s jedinečnou zámeckou atmosférou.

Vstupenky: tickets@zamekliten.cz
737 650 497, cena 390 Kč

Více v programu festivalu.

FOTOGALERIE - Výtvarný plenér a vernisáž

Zámek Liteň se stal během prodlouženého červencového víkendu dějištěm výjimečného výtvarného plenéru, který přilákal širokou veřejnost a milovníky umění. Návštěvníci měli jedinečnou příležitost prohlédnout si prostory nově zrekonstruované oranžerie, zámecké konírny i přilehlého parku. Akce se konala pod hlavičkou neziskové organizace Zámek Liteň, z.s., ve spolupráci s Národní galerií v Praze a byla zdarma.

Prohlédnout fotogalerii

vernisáž

Srdečně zveme na veřejně přístupnou část výtvarného plenéru.

15.00 přednáška Max Pirner a Liteň, Zámecká konírna
Monika Švec Sybolová o Pirnerově pobytu v Litni a o jeho výtvarné práci pro rodinu Daubků. 

 

16.00 vernisáž výsledků plenéru Max Pirner: Láska, myšlenka a život, Zámecká oranžérie
Úvodní slovo: Jakub Špaňhel a Monika Švec Sybolová

Vstup zdarma.

Slavnostní den Jarmily Novotné

FOTOGALERIE - Slavnostní den Jarmily Novotné
25. května 2024

25. 5. 18.00 Pocta Jarmile Novotné

Slavnostní koncert  „Od písně až po operu“
Nechme se unést hudebním světem ženy, která dosáhla hvězd.

Účinkuje Kühnův smíšený sbor a hosté.
Zámek Liteň – stodola

Program nabídne melodie předních českých skladatelů, které Jarmila Novotná tolik milovala. Nebudou chybět Dvořákovy moravské dvojzpěvy ani Smetanova Prodaná nevěsta. Vše s lehkostí zabalené do elegance Novotné tolik vlastní.

Vstupenky: tickets@zamekliten.cz
737 650 497, cena 390 Kč 

Koncert je součástí Slavnostního dne Jarmily Novotné, kdy bude výjimečně zpřístupněna i hrobka rodu Daubků.

ZUS Open

26. 5. 12.30–20.00 Přehlídka základních uměleckých škol na zámku v Litni

Během odpoledne probíhají v areálu hudební, pěvecká a taneční i divadelní vystoupení na několika pódiích, především v zámeckém parku nebo v historické budově Čechovny. Pro návštěvníky jsou připraveny i výstavy výtvarných děl v nově zrekonstruované oranžerii nebo v sala terreně. Návštěvníci si užijí hudební odpoledne s občerstvením v krásném areálu zámku Liteň.

Více informací na webu ZUŠ Open.

výtvarný plenér

4.–7. 7. Výtvarný plenér na zámku v Litni Max Pirner: Láska, myšlenka a život

Srdečně zveme na čtyřdenní výtvarný plenér, který vznikl ve spolupráci Národní galerie v Praze

Těšit se můžete na práci a konzultace s renomovaným současným umělcem Jakubem Špaňhelem, který se inspiruje berounským krajem a specializuje se na malbu květin, motýlů a interiérů. 

Součástí dílny jsou i dvě přednášky a workshop ukončíme velkolepou vernisáží v zámecké oranžérii.

Pro veřejnost bude zámek otevřen v neděli 7. 7. 2024

15.00 přednáška Max Pirner a Liteň

Zámecká konírna

16.00 vernisáž výsledků plenéru Max Pirner: Láska, myšlenka a život

Zámecká oranžérie

Na obě akce je vstup zdarma. Více o programu zde.

Srdečně zveme na unikátní projekt do Čechovny zámku Liteň. Během večera zaznějí díla světových mistrů i českých autorů v podání nejvýznamnějších hráčů na lesní roh v České republice.

Vstupenky: tickets@zamekliten.cz
tel.: 737 650 497, cena 390 Kč

Po třech letech, kdy v Litni vystupovaly soubory mysliveckých trubačů z celé republiky, vystoupí letos členové Českého trubačského sboru.

Předvedou průřez českou i světovou loveckou hudbou, praktickou, koncertní i duchovní, hranou na lesnice i lesní rohy.

Koncert je zdarma v rámci Jarní akademie hornistů České filharmonie.

Letošní ročník Festivalu Jarmily Novotné zahájí Interpretační přehlídka ve hře na lesní roh. 

Liteňské hornové dny od letošního roku nesou podtitul Jarní akademie České filharmonie a zvou k návštěvě také veřejnost.

Rozklikněte pro program akademie.

Hrobka Daubek

Součástí slavnostního programu bude i otevření novorenesanční hrobky rodu Daubků.  Zájemci si budou moci prohlédnout interiér této velmi zdobné hrobky, o jejíž interiér se postarali významní umělci jako J. V. Myslbek a Maxmilian Pirner. Odpoledne zakončí slavnostní koncert v prostoru stodoly v areálu Zámku Liteň.

Novotna s rodinou

Česká sopranistka Jarmila Novotná patřila k nejzářivějším zjevům světové operní scény 20. století. Zároveň byla známou herečkou v Hollywoodu. V letošním roce si připomínáme 30 let od jejího úmrtí. Zemřela nečekaně 9. 2. 1994 v New Yorku.

Ohlédnutí za rokem 2023

Výroční brožura shrnuje dění na zámku i úspěchy loňského roku. Rádi se o ně s vámi podělíme. Brožuru si prohlédněte zde.

8. září 19:00 Klasika nevážně – písně a operní árie

Závěrečný koncert Pěveckých kurzů: 10. ročník pod vedením hlasového kouče Kamala Khana a Heleny Kaupové vyvrcholí  koncertem pro širokou veřejnost.

Vstupné: 390 Kč, rezervace tickets@zamekliten.cz, +420 737 650 497.

4. - 8. 9. 2023 Interpretační pěvecké kurzy

Tradiční mistrovské pěvecké kurzy na zámku tentokrát povede proslulý americký hlasový kouč Kamal Khan, přední česká lektorka a pedagožka HAMU Helena Kaupová a brilantní korepetitor Kamal Khan.

Při slavnostní vernisáži na závěr výtvarného víkendu, který na zámku v Litni proběhl od 2. do 4 .6 .2023, jsme otevřeli novou stromovou alej.

Její obnova byla realizována s podporou Nadace Tipsport. Děkujeme!

V rámci 3. ročníku Liteňských hornových dní Vás srdečně zveme: 
13. dubna v 19:00 Hornové jaro v Litni – koncert předních českých hornistů a hornistek společně se studenty uměleckých škol
14. dubna v 11:30 – koncert Mysliveckých trubačů v zámeckém parku

21. května se na zámku konal 5. ročník  ZUŠ Open s hudbou, tancem a výtvarným uměním.

21. května od 13:00 oživí 5. ročník oblíbeného happeningu ZUŠ všechny kouty zámeckého areálu hudbou, tancem a výtvarným uměním. Po celý den bude také probíhat Májový jarmark v Litni. 

12. ročník Festivalu Jarmily Novotné zahájí v neděli 16. dubna exkluzivní koncert Štefana Margity se šansony z desky Na správné cestě.

18. června 2022, 18.00, zámecký park