Umělecká laboratoř

Zámek Liteň, z.s. podporuje vznik nových autorských počinů ve všech kulturních a vědeckých oblastech spojených s liteňským panstvím, Jarmilou Novotnou rodem Daubků.

Naše kulturní instituce se v současnosti zaměřuje zejména na individuální podporu projektů v oblasti:

Výstupy našich aktivit jsou určeny pro odbornou veřejnost, školní výuku v dlouhé řadě oborů lidské činnosti, zvláště pak v oborech humanitních a zejména pak pro návštěvníky akcí v rámci Festivalu Jarmily Novotné a liteňského areálu.