13. ročník Festivalu Jarmily Novotné v roce 2024

prvek 2024 FJN

13. ročník Festivalu Jarmily Novotné v roce 2024

Na zámku v Litni se chystá připomínka kulatého výročí Jarmily Novotné, součástí slavnostního programu bude i otevření novorenesanční hrobky rodu Daubků.

V letošním roce si připomínáme 30 let od úmrtí Jarmily Novotné, která zemřela nečekaně 9. 2. 1994 v New Yorku. Česká sopranistka Jarmila Novotná patřila k nejzářivějším zjevům světové operní scény 20. století. Zároveň byla známou herečkou v Hollywoodu. Dodnes její jméno rezonuje ve světě, především v Metropolitní opeře v New Yorku, kde působila plných 16 sezón mezi lety 1940-1956 nebo v Berlíně a ve Vídni. Byla rovněž velkou patriotkou, svou rodnou zemi podporovala i ze zahraničí.

Festival Jarmily Novotné, v Litni pořádá již 13 sezón nezisková organizace Zámek Liteň, pro letošní rok chystá sérii akcí, které si budou výročí Jarmily Novotné připomínat.

13.–14. 4.
Jarní akademie hornistů České filharmonie – Liteňské hornové dny
Hornisté České filharmonie na tomto výjimečném setkání umožní pedagogům, studentům a milovníkům hry na lesní roh sledovat je při hře, účastnit se workshopů a masterclasses s nimi. Během víkendu bude připraveno 6 koncertů pro veřejnost včetně sobotního večerního galakoncertu, výstava hudebních nástrojů a také nedělní vystoupení mysliveckých trubačů v zámeckém parku.

13. 4. v 18.30 v sále Čechovny
Galakoncert hornistů České filharmonie
Díla světových mistrů i českých autorů v podání nejvýznamnějších hráčů na lesní roh v České republice. Mimo jiné na koncertě zazní skladby komponované Leopoldem Eugenem Měchurou nebo Eugènem Bozzou pro hornový kvartet a skladba Karlheinze Stockhausena, kterou zahraje na lesní roh výtečná Kateřina Javůrková.

14. 4. 14.00 v zámeckém parku
Koncert Českého trubačského sboru 
Česká a evropská lovecká hudba od historie do současnosti. 

25. 5.
Slavnostní den při příležitosti 30. výročí úmrtí Jarmily Novotné

15.00 Otevření hrobky rodiny Daubků
18.00 Vzpomínka na Jarmilu Novotnou – slavnostní koncert

Poslední květnovou sobotu bude zpřístupněna hrobka rodiny Daubků při pietním aktu. Součástí vzpomínky na Jarmilu Novotnou bude přednáška o historii, architektuře a výzdobě této významné kulturní památky a komorní koncert. Zájemci si budou moci prohlédnout interiér této velmi zdobné hrobky, o jejíž interiér se postarali významní umělci jako J. V. Myslbek a Maxmilian Pirner. Odpoledne zakončí slavnostní koncert v prostoru stodoly v areálu zámku Liteň.

26. 5.
ZUŠ Open
Přehlídka základních uměleckých škol na zámku v Litni. Během odpoledne probíhají v areálu hudební, pěvecká a taneční i divadelní vystoupení na několika pódiích, především v zámeckém parku nebo v historické budově Čechovny. Pro návštěvníky jsou připraveny i výstavy výtvarných děl v nově zrekonstruované oranžerii nebo v sala terreně Návštěvníci si užijí hudební odpoledne s občerstvením v krásném areálu zámku Liteň.

4. –7. 7.
Výtvarný víkend pro amatérské malíře
Program připravuje edukátorka Národní galerie Monika Švec Sybolová a český malíř Jakub Špaňhel. Součástí prodlouženého víkendu bude i přednáška pro veřejnost a závěrečná vernisáž děl. Přesný program bude zveřejněn blíže k akci.

7. 9. v 18.00
Mozartovi svůdníci na zámku v Litni
Scénické provedení nejznámějších částí oper W. A. Mozarta Figarova svatba a Don Giovanni. Koncert se koná v původní stodole na zámku Liteň.

1. 12.
Adventní koncert
Oblíbené hudební předvánoční setkání na zámku v Litni. Program bude upřesněn.

Během akcí a koncertů bude areál zámku Liteň zpřístupněn veřejnosti.
Těšíme se na společné hudební zážitky.