Program 12. ročníku Festivalu

 • Zahajovací koncert se Štefanem Margitou 16. 4. – FOTOGALERIE
 • Liteňské hornové dny 12. – 14. května 
  13. 5. 19.00 – Hornové jaro v Litni Lesní roh v proměnách staletí
  Vystoupí hráči předních českých orchestrů a uměleckých škol.
  14. 5. Myslivečtí trubači v zámeckém parku
 • ZUŠ Open 21. května
 • Očima Josefa Mánesa – výtvarný plenér s Národní galerií 2. – 4. června
  4. 6. 15:00 Přednáška Josef Mánes a jeho působení v Litni a vernišáž 
 • Interpretační kurzy 4. – 8. září
 • Adventní koncert 3. prosince

… a mnoho dalšího. Vstupenky na koncerty rezervujte prosím na tickets@zamekliten.cz nebo telefonicky na 737 650 497.

Těšíme se na Vás na 12. ročníku Festivalu Jarmily Novotné.

Festival 2013

Pod záštitou Miroslavy Němcové – předsedkyně Poslanecké sněmovny
Karla Schwarzenberga – ministra zahraničních věcí
a Ministerstva kultury

Brožura Festivalu Jarmily Novotné 2013: 

FJN_Brozura_2013_CJ-1

Za hlavní úspěchy 2. ročníku festivalu považujeme:

 • Vlastní operní produkci. Představení Apolla a Dafné v parku za účasti dětí z Litně pod režijním vedením Gonzala Ruize (USA)
 • Uvedení světové premiéry. Nový špalíček Bohuslava Martinů – cyklus písní, který premiérovala Jarmila Novotná a Jan Masaryk – se dočkal nové instrumentace pro 10 nástrojů.
 • Vzdělávací programy. Iniciovali jsme vznik studentského dokumentu o 1. ročníku festivalu. Výstava v zámku byla doplněna o nové panely. Objevná byla přednáška o filmech Jarmily Novotné. Pro nejmenší jsme připravili hudebně výtvarný workshop.
 •  2. ročník festivalu proběhl pod osobní záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR (paní Miroslavy Němcové) a ministra zahraniční (pana Karla Schwarzenberga) a pod záštitou Ministerstva kultury. Chápeme to jako uznání, že naše práce má smysl.
 •  Obnovu areálu. V rámci snah o obnovu historických budov a příslušenství byly instalovány nové věžní hodiny. Po celkové rekonstrukci se otevřel zámecký park. Patrony nově zasazených stromů se stali John Malkovich a Jiří Bělohlávek.
 • Nové prostory. Galakoncerty jsme letos uspořádali v netradičním a inspirativním prostředí bývalé stodoly. Hrálo se a zpívalo i v parku.
 •  Spolupráci s médii. Festival se těšil zájmu České televize, která odvysílala reportáž v pořadu Terra musica. Český rozhlas 3 – Vltava připravil celý „Víkend s Jarmilou Novotnou“, v rámci nějž zazněly mimo jiné dva přímé přenosy koncertů z Litně
 • 1000 návštěvníků. Reakce některých z nich hovoří za vše. Počet lidí a jejich spokojenost jsou pro nás satisfakcí a povzbuzením.