Festival 2019

V roce 2019 se uskutečnil 8. ročník Festivalu Jarmily Novotné.

Brožura aktivit Festivalu Jarmily Novotné 2019

SLAVNOSTNÍ KONCERT FJN 2019
Slavnostní koncert Festivalu Jarmily Novotné 2019 nabídl spojení hudebních ikon a zároveň lektorů Interpretačních kurzů v Litni 2019, sopranistky Martiny Jankové a klavíristů Gérarda Wysse a Iva Kahánka. Písňový koncert se uskutečnil 20. září v Sukově síni Rudolfina a navázal na Interpretační kurzy v Litni 2019 tím, že 

věnoval prostor i jejich čerstvým absolventům. Program ozvláštnila recitací veršů textů písní skvělá herečka Eliška Balzerová

INTERPRETAČNÍ KURZY V LITNI 2019
6. ročník
Interpretačních kurzů v Litni 2019 byly unikátním spojením již zmíněných předních hudebních osobností – Martiny Jankové, Gérarda Wysse a Iva Kahánka. V Písňové akademii Festivalu Jarmily Novotné nabídla Martina Janková opět výuku pěveckého oboru, kdežto oba klavíristé nově zprostředkovali studium písňové literatury pro klavír.  Kurzy se uskutečnily ve dnech 14.–20. září s tradičním závěrečným koncertem 19. září v Litni.

DOKUMENT OLGY SOMMEROVÉ O JIŘÍM SUCHÉM
Spolu s Českou televizí a ARINA film production jsme se stali koproducenty nového dokumentu o profesním a především osobním životě proslulého umělce Jiřího Suchého s názvem Lehce s životem se prát. Celovečerní film vznikl v režii Olgy Sommerové, role kameramanky se ujala Olga Špátová. Kinopremiéra snímku se uskutečnila 25. září v pražském kině Lucernaještě předtím jej však zhlédli ve světové premiéře návštěvníci MFF Karlovy Vary a ověnčili jej Cenou diváků deníku Právo. Připravujeme také jeho speciální projekci v Litni. 

SKUTEČNÝ ZPĚV
Na podzim vychází kniha Skutečný zpěv, v originále True Singing o technice zpěvu z pera světově uznávané pěvkyně a mentorky Margreet Honig, v překladu významné české mezzosopranistky Markéty Cukrové. Knihu vydávají nezisková organizace Zámek Liteň a platforma VoiceWise Markéty Cukrové.

ZUŠ OPEN
1. června na Den dětí hostil zámecký areál v Litni přehlídku základních uměleckých škol Středočeského kraje s názvem ZUŠ Open. Základní umělecké školy z regionu připravily program pro širokou veřejnost napříč hudebními obory i uměleckými žánry, na který byl vstup zdarma. Akce proběhla ve spojitosti s Dnem dětí v Litni.

NEVĚSTA PRODANÁ DO CIZINY
Spolupracujeme na výstavním projektu s názvem Nevěsta prodaná do ciziny, mapujícím historii nejznámější opery Bedřicha Smetany v zahraničním kontextu. Součástí expozice je také vzpomínka na Jarmilu Novotnou a její vrcholnou éru v Metropolitní opeře. Výstavu pořádá Národní muzeum – Muzeum B. Smetany, kde je možné ji navštívit od 6. března 2019 do 2. listopadu 2020.