Projekty muzejní sbírky Jarmily Novotné a rodu Daubků

Hlavním cílem všech našich projektů je zajištění vhodného způsobu ochrany a prezentace cenných sbírkových předmětů. Proto se naše činnost zaměřuje zejména na vybavení depozitáře, vytvoření vhodného prostředí pro uchování sbírkových předmětů, jejich odborné konzervátorsko-restaurátorské ošetření a prezentaci veřejnosti.

Zatím největším projektem prezentace movitého kulturního dědictví je realizovaná výstava originálních kostýmů Jarmily Novotné, které vůbec poprvé zapůjčila do České republiky Metropolitní opera v New Yorku.

V roce 2016 realizujeme Putovní výstavu o životě Jarmily Novotné, kterou představíme v různých městech a institucích v České republice a plánujeme ji prezentovat rovněž v zahraničí.