Kovárna

Jihovýchodně od zámku se nachází přízemní dvoukřídlové stavení z první poloviny 19. století na půdorysu písmene T, završené sedlovými střechami. Podélná průčelí budovy jsou rozdělena lizénovými rámy do 4 – 5 obdélných polí, rámovaných profilovanou hlavní římsou a masivním zubořezem. Do jednotlivých polí jsou vloženy široké mělké výklenky, završené obloukem ve tvaru oslího hřbetu. Některé výklenky jsou slepé, některé mají vložena okna.

Tato hodnotná novější budova, postavená pravděpodobně společně s úpravami zámku v letech 1843–1846, má dochované původní zdivo bez větších poruch. Omšelý vzhled ale znásobují opadané omítky a částečně zničený interiér.

Památkové chráněný objekt dnes slouží jako strojírna a sklad, veřejnosti není zpřístupněn. Součástí revitalizačních plánů je i rekonstrukce kovárny  a její adaptace pro účely moderního koncertního sálu. Součásti projektu revitalizace kulturní památky je i brána, která stojí mezi kovárnou a zbořeným domkem, jehož dochovaná stěna tvoří pokračování ohradní zdi po jižní straně přístupové cesty.