Další objekty

V areálu se nachází konírny, jídelna, lihovarský dvůr a na JV okraji panství ředitelská vila. Původně nabízela dva velkoryse řešené byty pro ředitele pivovaru a lihovaru. Do roku 1989 sloužila budova jako zdravotní středisko. V současnosti není přístupná veřejnosti.