Sala terrena a grotta

Objekt trojdílné, drobné a velmi kvalitní vrcholně barokní stavby sala terreny (z 2. čtvrtiny 18. století) je orientován východně. Zdůrazněná je obdélná střední část, k níž přiléhají menší postranní odpočívárny čtvercového půdorysu. Sala terrena stojí při západním okraji zámeckého parku v linii ohradní zdi, v bezprostředním sousedství zámku a oranžerie.

Restaurátorský průzkum malířské výzdoby exteriérů a interiérů provedl v roce 2010 akad. malíř Miroslav Slavík. Potvrdil, že původní výzdoba byla bohatá. Vlivem dlouhodobého působení počasí, nevhodné údržby do roku 2008, vandalů a nedávného (pravděpodobně před rokem 1991) odstranění původních omítek za účelem aplikace vápeno-cementové omítky na zakrytí vedení elektroinstalace, se však dochovaly pouze zbytky původních omítek a nedotčená a neomítnutá malovaná iluzivní architektura s centrálně umístěnou kašnou.

Sala terrena sloužila jako místo kulturních (zejména hudebních) a společenských akcí: např. v 19. století byl objekt využíván během celého roku na diskuse a tvorbu tehdejších mladých umělců v první polovině 20. století (po roce 1931) zde Jarmila Novotná pořádala domácí koncerty.

sala_terrena_muzika

Sala terrena během koncertu

Sala terrena je ve stavu bezprostředního ohrožení. Některé části (krovy, schodiště a omítky) jsou v havarijním stavu. Jakékoli využití není možné hlavně z bezpečnostního hlediska, a to z následujících důvodů: padají střešní tašky, neexistují okenní výplně – pouze poničené okenní rámy. Déšť a plíseň poznamenaly nosné zdi a omítku, vandalové poničili fasádu i vnitřní výzdobu (fresku). Povětrnostní podmínky za posledních 20 let se notně podepsaly na stabilitě schodiště, která je porušena. Z těchto důvodu je stavba veřejnosti nepřístupná.

Záchranu této historické památky slibuje projekt Záchrany sala terreny v zámeckém areálu v LitniJeho hlavním přínosem bude především zpřístupnění této části zámeckého areálu veřejnosti v rámci organizovaných veřejných a komunitních kulturních a společenských akcí.

Grotta

Umělá jeskyně byla historicky používána při posezení v parku a k pořádání koncertů. Stojí ve stínu vzrostlých jehličnatých stromů. Příznivé akustické vlastnosti grotty umožňují hudební produkce bez umělého ozvučení. Proto je v současnosti grotta přístupná veřejnosti při příležitosti pořádání koncertů v rámci Festivalu Jarmily Novotné  a dalších společenských akcí.

Grotta během festivalu