Zámecký park

Za renesančním barokně přestavěným zámkem a dalšími hospodářskými budovami se rozkládá menší, dendrologicky bohatý park s volně řešenou dispozicí. Původně byla součástí parku i plocha zeleně přilehlého učiliště, která sloužila jako ovocná zahrada. Starší partie parku přiléhající k zámku si z velké části zachovala původní dispozice. Architektonickou ozdobou je samostatná trojdílná sala terrena při západní zdi parku, dále je přítomna původní romantická grotta  a pozůstatky vyhlídky na hrad Karlštějn. Do střední části je umístěna malá novodobá vodní plocha.

Park vychází z plánů z roku 1922 (dnes v Muzejní sbírce Jarmily Novotné a rodu Daubků). Dle historických pramenů se zde nacházelo velké množství dendrologicky zajímavých dřevin, z dochovaných jedinců jsou to jalovec viržinský (Juniperus virginiana), zarav obrovský (Thuja plicata), z listnatých dřevin je pozoruhodný převislý habr (Carpinus betulus ´Pendula´), mohutný exemplář lísky turecké (Corylus colurna), dub velkoplodý (Quercus macrocarpa), jerlín japonský (Sophora japonica), žlutolistý jasan pensylvánský (Fraxinus pensylvanica ´Aucubaefolia´).

V období založení parku byla plocha zeleně rozsáhlejší. V průběhu 60. a 70. let 20. století byla předělena a z části byla vybudována zahrada a sportoviště sousedního učiliště. Park byl v minulosti součástí volnočasového a kulturního dění obce Liteň.

I přes tyto negativní zásahy se podařilo dochovat základní kompozici parku, která je v současné době tvořena kostrou vzrostlých dřevin.

V letech 2012 a 2013 byl úspěšně realizován projekt Revitalizace zámeckého parku. Historická hodnota je zachována a park je opětovně přístupný veřejnosti.

Zároveň park začal psát svoji novou historii: v roce 2013 v revitalizovaném parku první památný strom zasadil americký herec John Malkovich, patronem dalšího stromu v parku se stal dirigent Jiří Bělohlávek.

Novi patroni pamatného stromu 2014 Novými patrony památného stromu se u příležitosti Galakoncertu Pocta Jarmile Novotné (30. srpna 2014) společně stali slavní pěvci Martina Janková, Dagmar Pecková, Štefan Margita a Adam Plachetka. Křest pamětní tabulky proběhl před samotným galakoncertem a pěvci tak navázali na tradici, která jistě bude mít řadu pokračovatelů.

V roce 2016 jsme veřejnosti představili dokončený projekt naučné stezky po vzácných stromech v zámeckém parku, který nám pomohla zrealizovat paní Eva Plachetková.