Projekt Kulturního centra Jarmily Novotné a rodu Daubků

Kulturní centrum Jarmily Novotné a rodu Daubků plánujeme vytvořit v rámci naší neziskové organizace s cílem zastřešit všechny naše aktivity. Chceme vytvořit instituci, která by se odkazu historie liteňského panství, Jarmily Novotné a rodu Daubků věnovala komplexně a systematicky.

Hlavním cílem Kulturního centra bude rozvíjet umělecký a morální odkaz Jarmily Novotné, podporovat začínající umělce a mladé tvůrčí osobnosti, rozvíjet nové talenty, obohacovat lokální kulturní prostředí a zachránit a prezentovat kulturní dědictví a bohatství zámeckého areálu v Litni.

Kulturní centrum bude:

– spojením kulturní instituce, umělecké laboratoře a komunitního prostoru;

– platformou pro setkávání a komunikaci lidí s touhou a potřebou tvořit a přispívat svou činností k budování občanské společnosti;

– sídlit v adaptovaných prostorách zámku.

Liteňské panství se opět stane místem pro nové nápady, praktické vzdělávání, umělecký růst v oblasti hudby, tance, divadla, filmu, vizuálního umění.

Podpoříme a vytvoříme prostor pro tvůrčí spolupráci, seberealizaci, nové zkušenosti, workshopy, experimenty, umělecké rezidence, výstavy, komunitní a ekologické projekty, diskuse a mnoho dalšího.