Výzkum rodu Daubků

Po úspěšném zahájení Putovní výstavy o životě Jarmily Novotné v Muzeu Českého krasu v Berouně počátkem roku 2016 pokračujeme s touto institucí v další spolupráci. Společným cílem je nyní historické zmapování života
a působení šlechtického rodu Daubků
, původních vlastníků liteňského panství.

Zamýšlenou doménou výzkumu je oblast vlastenectví, podnikání, spolkového života především ve spojitosti s působením rodu
v Litni a kulturní a umělecký kontext v období vzniku samostatného československého státu
. V návaznosti na objevená fakta
a případné artefakty v letošním roce rozhodneme o konkrétních výstupech tohoto výzkumu, které zrealizujeme o rok později.