Písňové studánky Martiny Jankové

Jarmila Novotná za druhé světové války nazpívala soubor lidových písní za klavírního doprovodu Jana Masaryka, které byly přenášeny po rozhlasových vlnách do Československa. Analogicky jejímu vlastenectví jsme připravili písňový recitál Martiny Jankové, jímž vzdala v janáčkovské lidové tvorbě pěvkyně hold své domovině. Získání této sopranistky mezinárodního renomé pro spolupráci na Festivalu Jarmily Novotné považujeme za významný počin roku 2018.

Slavnostní koncert Písňové studánky Martiny Jankové se uskutečnil 9. září v sále Čechovny v areálu zámku Liteň ve spolupráci s naším předním klavíristou Ivem Kahánkem a Ensemblem FLAIR a byl symbolickou oslavou 90. výročí od úmrtí Leoše Janáčka.
Zároveň se jednalo o vrcholnou událost 7. ročníku Festivalu Jarmily Novotné. Slavnostní ráz koncertu dodala číše vína v zámeckém parku, jež mu předcházela. 


Pěvecké ukázky Janáčkovy lidové hudební poezie v podání Martiny Jankové