Mistrovské kurzy Adama Plachetky a Kateřiny Kněžíkové

22. – 26. srpna 2015, Liteň

Mistrovske kurzy 2015

Zámek Liteň, z.s. navázal na úspěch mistrovských pěveckých kurzů s Dagmar Peckovou a ve spolupráci s Hudební a taneční fakultou AMU v Praze a norskou operní akademii Oslo National Academy of Arts letos uspořádal masterclass Adama Plachetky a Kateřiny Kněžíkové.

Jarní běh mistrovských kurzů určený studentům uměleckých škol se odehrál 3. a 4. 4. 2015 v prostorách HAMU (Malostranské náměstí, Praha 1). Dva vybraní účastníci dostali příležitost bezplatně se zúčastnit druhého ročníku pěveckých mistrovských kurzů v termínu 22. – 26. 8. 2015 v Litni. Celkem devět účastníků, jimž zázemí pro studium i potřebnou relaxaci po celou dobu poskytoval zámecký areál v Litni, intenzivně pilovali svůj hlasový projev i pěveckou techniku pod dohledem odborníka na slovo vzatého – ceněného basbarytonisty a člena poradního sboru Festivalu Jarmily Novotné Adama Plachetky. Pěvcovy lekce příhodně doplňovala vynikající sopranistka Kateřina Kněžíková. Připraveny byly také odborné přednášky o životě a působení Jarmily Novotné a aktivitách Zámku Liteň, z.s.

Završením mistrovských kurzů byl společný závěrečný koncert všech absolventů v podvečer 26. srpna 2015 v zaplněném sále Čechovny. Program koncertu vycházel z repertoáru účastníků kurzů. Odvedenými výkony se těšili samotní absolventi, stejně jako jejich lektoři i publikum, které sólisty odměnilo nadšeným potleskem.

Srpnový pobyt v Litni znamenal pro mladé pěvce nejen důležitou profesní zkušenost, ale stal se také tvůrčím společenským setkáním, úžasným odpočinkem a začátkem nových přátelství.