Rezidenční pobyty na Zámku v Litni

Připravovaný projekt Rezidenční pobyty na zámku v Litni bude spočívat ve vytvoření potřebného zázemí pro české a zahraniční umělce, kteří budou zváni do liteňského zámku na tvůrčí pobyty, aby zde pracovali na svých dílech – objektech, obrazech a site specific instalacích nebo se věnovali výzkumu.

Projekt bude zajištěn ve spolupráci s několika českými a mezinárodními institucemi současného umění a doplní tak pestrou nabídku rezidenčních uměleckých pobytů umělců v České republice.

V rámci rezidencí bude organizován doprovodný program (open studios a besedy s umělci, workshopy), určený veřejnosti.

Hlavním cílem projektu je podpořit kontinuitu uměleckého centra zámku v Litni, vlastní umělecká praxe na základě kritického dialogu (umělec, kurátor, publikum), vytvoření podmínek pro interakci mezi umělcem a veřejností a zejména podpora propojení regionu s většími centry.