Pěvecké kurzy v Litni

Protože si loňské pěvecké kurzy získaly velký ohlas díky návštěvě proslulé holandské pěvkyně a mentorky Margreet Honig, ale také díky lektorskému spojení s výtečnou sopranistkou Simonou Houda Šaturovou, neváhali jsme jejich účast zopakovat i v tomto roce. Dámské duo doplní operní režisér Marek Mokoš, který také již navštívil naše kurzy jako lektor v roce 2018.

V pořadí 9. kurzy se uskutečnily mezi 14. a 18. červnem a byly výjimečné rovněž exkluzivní spoluprací s Operním studiem Slovenského národního divadla, jehož členové byli zároveň účastníky kurzů. Tématem byl raný romantismus. Dějištěm tradičního závěrečného koncertu se stal v podvečer 18. června zámecký park. 

Scénický open air koncert s názvem Dotek lásky nabídl árie raného romantismu ve scénických obrazech zachytávajících doteky lásky, inspirované verši Sonetů W. Shakespeara. 

Letošní pěvecké kurzy se konaly ve spolupráci se Slovenským institutem v Praze.