Interpretační kurzy 2016
s Kateřinou Kněžíkovou, Markétou Cukrovou
a Zdeňkem Klaudou

40_04Po předešlých dvou ročnících mistrovských kurzů – s Dagmar Peckovou v prvním roce a s Adamem Plachetkou a Kateřinou Kněžíkovou v roce druhém – jsme se i nadále soustředili na podporu mladých umělců a mistrovské kurzy jsme rozšířili.

Interpretační kurzy 2016 byly opět zaměřeny jak na klasický zpěv – pod vedením sólistky Národního divadla a p18f9sdu09agangu73fi99vo3_250oblíbené sopranistky Kateřiny Kněžíkové, tak poprvé na zpěv barokní – pod vedením vyhledávané mezzosopranistky Markéty CukrovéPěvecké lekce se odehrály za klavírního doprovodu šéfkorepetitora Národního divadla Zdeňka Klaudy.

stažený souborOpět jsme pokračovali v úspěšně započaté spolupráci s  Hudební a taneční fakultou Akademie múzických umění v Praze. První běh kurzů se uskutečnil 16. a 17. dubna 2016 právě na HAMU, v rámci druhého běhu pak mezi 15. a 19. srpnem již potřetí přivítal jeho frekventanty zámecký areál v Litni, jenž kdysi býval domovem Jarmily Novotné. Ve spolupráci s HAMU i lektory jednotlivých oborů jsme v letošním roce pro druhý, liteňský běh vybrali z nejlepších uchazečů devět účastnic. Interpretační kurzy byly završeny společným koncertem obou lektorek a absolventek kurzů 19. srpna 2016 od 18.00 hodin v historické budově Čechovny v Litni, který jsme následně uvedli v rozšířené podobě 14. září 2016 na HAMU. Zde totiž kromě některých z letošních absolventů vystoupili rovněž vybraní účastníci loňského ročníku, který se uskutečnil pod dohledem Kateřiny Kněžíkové a Adama Plachetky.

 

plakat_Liten_A3_19_8_2016_resProgram Závěrečného koncertu interpretačních kurzů 19. srpna k nahlédnutí zde a zde

Fotogalerie z interpretačních kurzů a závěrečného koncertu zde

 

 

 

 

 

 

PLAKAT_HAMU_a5_4_loga_resZávěrečný koncert absolventů interpretačních kurzů 2015 a 2016 pod názvem „Ti nejlepší…“ se uskutečnil 14. září 2016 v 18 hodin v Sále Martinů na HAMU. Koncert pořádal Zámek Liteň, z.s. a Hudební a taneční fakulta múzických umění v Praze.

Přečtěte si tiskovou zprávu zde.