Festival 2022

V rámci 11. ročníku Festivalu Jarmily Novotné pro vás připravujeme:

LITEŇSKÉ HORNOVÉ DNY
Festival otevře přehlídka hráčů na lesní roh, kteří se do Litně sjedou podruhé. Ve dnech 23.–24. dubna se zde společně setkají při účastnických koncertech, workshopu či přednášce. Liteňské hornové dny zvou k návštěvě také veřejnost. Zájemci se mohou během celého víkendu zaposlouchat do účastnických koncertů nebo v rámci doprovodného programu zhlédnout výstavu žesťových nástrojů či koncert mysliveckých trubačů. Vstupné na koncerty je dobrovolné.

Benefiční koncert DĚKUJEME HUDBOU 
Zařadili jsme na program 11. ročníku Festivalu Jarmily Novotné mimořádný koncert na podporu ukrajinských umělců, kteří odešli do České republiky před válkou ve své vlasti. Osm mladých hudebníků se představí s klasickým repertoárem v historické Čechovně během koncertu s názvem DĚKUJEME HUDBOU, a to v pátek 20. května od 19 hodin. POZOR, ZMĚNA PROGRAMU! Místo původně avizovaného Adama Plachetky vystoupí jako exkluzivní host neméně výtečný Štefan Margita.
Vstupenky můžete objednávat
na emailu tickets [at] zamekliten [dot] cz nebo na telefonním čísle 737 650 497. Cena je obvyklých 300 Kč. Celý výtěžek koncertu bude věnován účinkujícím z Ukrajiny. 

ZUŠ OPEN
Oblíbený happening základních uměleckých škol si za uplynulé tři ročníky konání v zámeckém areálu vybudoval mezi aktivitami festivalu již své tradiční místo. Pokud patří mezi akce, které rádi pravidelně navštěvujete, zapište si tentokrát do diáře neděli 22. května. Těšit se můžete na umělecké odpoledne s několika venkovními pódii v zámeckém parku či na absolventské koncerty v sále Čechovny. Konkrétní program upřesníme později.

Open air koncert DOTEK LÁSKY
Open air koncert s názvem „Dotek lásky“ je scénický koncert, který připravujeme s Operním studiem Slovenského národního divadla v rámci unikátní spolupráce na Pěveckých kurzech Festivalu Jarmily Novotné. Pěvci předvedou překrásné árie raného romantismu, které budou zpracovány ve scénických obrazech zachycujících lásku v různých podobách. Námět koncertu je inspirován verši Sonetů W. Shakespeara. Koncert se odehraje v parku zámku Liteň v sobotu 18. června v 18 hodin. Vstupenky v cenových kategoriích 1. kat. 500,- Kč, 2. kat. 300,- Kč je možné objednat na emailu tickets [at] zamekliten [dot] cz nebo na telefonním čísle 737 650 497. Koncert se koná za každého počasí. 

PĚVECKÉ KURZY V LITNI
Protože si loňské pěvecké kurzy získaly velký ohlas díky návštěvě proslulé holandské pěvkyně a mentorky Margreet Honig, ale také díky lektorskému spojení s výtečnou sopranistkou Simonou Houda Šaturovou, neváhali jsme jejich účast zopakovat i v tomto roce. Dámské duo doplní operní režisér Marek Mokoš. 9. ročník kurzů se uskuteční mezi 14. a 18. červnem a bude výjimečný rovněž exkluzivní spoluprací s Operním studiem Slovenského národního divadla. Tématem bude raný romantismus. Dějištěm tradičního závěrečného koncertu s názvem „Dotek lásky“ se stane v podvečer 18. června zámecký park.

Festival Jarmily Novotné 2022 se koná pod záštitou ministra kultury Mgr. Martina Baxy a hejtmanky Středočeského kraje
Mgr. Petry Peckové.  POZOR, ZMĚNA PROGRAMU! Místo původně avizovaného Adama Plachetky vystoupí jako exkluzivní host neméně výtečný Štefan Margita.

Reedice pamětí Jarmily Novotné

Byla jsem šťastná (2014)

O.s. Zámek Liteň, které se systematicky věnuje osobnosti Jarmily Novotné a rodu Daubků, připravilo reedici pamětí Jarmily Novotné. Zakoupit ji můžete v našem e-shopu.

Vzpomínková kniha Byla jsem šťastná, která svým pozitivním titulem dokonale vystihuje osobnost naší operní pěvkyně Jarmily Novotné, vyšla v roce 1991. Její publikace zaznamenala obrovský ohlas a brzy bylo přichystáno vydání nové.

Kniha dává bezprostředním způsobem nahlédnout do životního příběhu Jarmily Novotné a její rodiny, který je kvůli historickým okolnostem plný nečekaných zvratů a dramatických okamžiků. Podrobně mapuje její divadelní kariéru od počátků v Národním divadle, kdy jako sedmnáctiletá ztvárnila Mařenku v Prodané nevěstě, přes úspěchy ve Veroně, Berlíně, Vídni či Paříži až po dlouhých 16 sezón v Metropolitní opeře v New Yorku. Dotýká se politické situace, popisuje setkání s nejvýznamnějšími osobnostmi uměleckého i politického světa.

Kniha je dosud jediným uceleným pramenem pro bližší poznání Novotné a její kariéry. Původní náklad je zcela rozebrán a poptávka po knize díky osvětovým aktivitám o.s. Zámek Liteň (festival, výstavy, přednášky, vydání CD) stoupá.

Nová reedice respektuje původní text, který editor Jiří Králík doplnil obsáhlým rejstříkem. Ten je sám o sobě vhledem do úžasné spleti jmen a míst, které s Novotnou souvisejí.

Bonusem nového vydání je i lepší grafická úroveň obrazové přílohy, dále seznam všech publikovaných i nevydaných nahrávek, a nechybí kompletní soupis operních a filmových rolí a anglické resumé.