Písňové studánky Martiny Jankové

Jarmila Novotná za druhé světové války nazpívala soubor lidových písní za klavírního doprovodu Jana Masaryka, které byly přenášeny po rozhlasových vlnách do Československa. Analogicky jejímu vlastenectví připravujeme písňový recitál Martiny Jankové, jímž vzdá v janáčkovské lidové tvorbě pěvkyně hold své domovině. Získání této sopranistky mezinárodního renomé pro spolupráci na Festivalu Jarmily Novotné považujeme za významný počin roku 2018.

Slavnostní koncert Písňové studánky Martiny Jankové se uskuteční 9. září v sále Čechovny v areálu zámku Liteň ve spolupráci s naším předním klavíristou
Ivo Kahánkem a Ensemblem FLAIR a bude symbolickou oslavou 90. výročí od úmrtí Leoše Janáčka.
Jedná se o donátorský koncert, jehož výtěžek bude použit pro realizaci dalších projektů Festivalu Jarmily Novotné.


Pěvecké ukázky Janáčkovy lidové hudební poezie v podání Martiny Jankové