Víkendový výtvarný plenér Očima Josefa Mánesa

Třídenní výtvarný plenér od 4. do 6. června pro studenty a dospělé s malířem Ondřejem Malečkem se zaměří na krajinářská témata jako je zámecký park, okolí hrobky rodiny Daubků a židovský hřbitov ve středočeské obci Liteň, kde Josef Mánes působil. Dílna bude zakončena vernisáži vzniklých děl v neděli 4. 6. od 16.00 v zámecké Oranžérii. Workshop vznikl ve spolupráci NGP a neziskové organizace Zámek Liteň.

Zveme vás při příležitosti velké výstavy Josefa Mánesa ve Valdštejnské jízdárně ve dnech od 2. do 4. června 2023 na zámek Liteň na Víkendový výtvarný plenér Očima Josefa Mánesa, který spolupořádají NGP a nezisková organizace Zámek Liteň.

Liteň byla vybraná jako místo, kam Josef Mánes jezdil za svými mecenáši Daubkovými, které nejen portrétoval, ale i učil malovat. A stihl i několik výletů do okolí a plnit své skicáře. Půjdeme tedy po Mánesových stopách, budeme se dívat na krajinu, park, zámek a hřbitov jeho očima a hledat stopy 19. století v současné venkovské krajině. Můžete se těšit na společnou večeři, snídaně, procházky, tvorbu, přednášku a vernisáž. Dílnu povedou Ondřej Maleček a Monika Švec Sybolová.

Cena na osobu: 4500 Kč zahrnuje lektory, výtvarný materiál, ubytování ve dvoulůžkových pokojích s manželskou postelí, snídaně 2x, společná večeře, vernisáž s přípitkem. K platbě budete vyzváni na základě zaslané přihlášky.

Doba trvání: 3 dny

Kapacita: Max počet účastníků je 12 osob

Přihlášky: zasílejte do 30. 4. 2023 na email marketa.rybarova@zamekliten.cz

Storno: Přihláška je závazná, v případě odhlášení účastníka se náhrada neposkytuje.  Pakliže se najde náhradník, vaše platba bude vrácena.

Místo setkání: ve 14.00 na zámku Liteň (okres Beroun), Zámecká 1, Liteň, 267 27.

Ubytování: Pokoje na zámku Liteň jsou dvojlůžkové s vlastní koupelnou, ale s manželskou postelí. Proto prosím tvořte předem přátelské dvojice, které takovou dispozici snesou.

 

Harmonogram:

Pátek 2. 6.

14.00-17.00 příjezd a ubytování na zámku, individuální mapování parku a vesnice

18.00 společná večeře na terase (grilování)

 

Sobota 3. 6.

8.00-9.00 snídaně

10.00-13.00 společná procházka a tvorba na židovském hřbitově

13.00-15.00 individuální oběd

15.00-18.00 společná procházka, prohlídka a tvorba v hrobce Daubků a v jejím okolí.

19.00 individuální večeře

 

Neděle 4. 6.

8.00-9.00 snídaně

10.00-14.00 individuální práce, konzultace a oběd

14.00-15.00 instalace vzniklých děl v Oranžerii

15.00 přednáška na zámku Josef Mánes a jeho působení v Litni, Monika Švec Sybolová

16.00-17.30 vernisáž výsledků plenéru v zámecké Oranžerii

18.00 odjezd

 

Medailony lektorů výtvarného workshopu

Ondřej Maleček (*1977)

Ondřej Maleček je ze své nejvnitřnější povahy hravým romantickým situacionistou, románovým vypravěčem nevyčerpatelných příběhů. Jeho obrazy a kresby se rodí z akumulovaných zážitků a z míry jejich intenzity (od vitálních přetlaků, přes melancholické stavy až ke střízlivému chladu a ironickému nadhledu). Inspirační zdroje pro svou tvorbu čerpá z předmětné rozmanitosti světa a věcných stavů, které filtruje skrze svůj pozorovací talent, zvýšenou sensitivitu a percepci. V malbě pracuje s bezprostředností. Odtud expresivní povaha děl. To, co by si mohl vyfotit a uložit do paměti odosobněné technologie, si raději vybaví v mysli a zrekonstruuje na plátno či papír tak, abych se „po cestě“ záznamu nic podstatného nevytratilo. V automatismu ruky, plném lidské omylnosti a pochyb, nalézá dokonalý nástroj k interpretaci rozporných vjemů na podkladě předmětnosti, kterou zároveň zpřítomňuje a zároveň odhmotňuje. Z věcnosti činí nadčasové či snové situace, emancipované od svazující popisnosti a naopak zatížené mírou konkrétního prožitku, který zdánlivé banality podle nálady a momentálního nastavení dramatizuje, nebo zjemňuje.

Ondřeji Malečkovi se pod rukama vše, co spatří, a vše, čeho se dotkne, mění v symboly. Každý sebenepatrnější moment či detail se stává součástí jakéhosi nekončícího horizontu, jež plyne a odvíjí se jako meta-příběh vyprávěný výrazovými prostředky kresby a malby. Formy a jejich proměny promlouvají o dění probíhajícím na způsob spojitých nádob uvnitř i vně jednatele. Obrazy plní roli jakýchsi chvilkových „zastavení“, které vybízejí k meditaci vycházející z ambivalentního, osudového vztahu mezi okamžikem a věčností. Na konfrontaci, která je základem romantického pohledu na skutečnost. Kresby fungují jako opakovaně čtené básně, které se recipientovi někdy otevřou ihned, jindy mu začnou probouzet imaginaci teprve po opakovaném vnikání a ohledávání, třeba jen místy, sem tam, jako nepatrné průhledy do jiných neznámých dimenzí smyslového světa. Někdy opakované čtení a vnímání převrství prvotní efemérní těkavé nálady a vzniknou zcela nové, tvarově kompaktnější a vjemově komplexnější dojmy. Malečkovy obrazy plynou jako vyřčená slova a věty vypuštěné do prázdna prostoru, který zabydlují a kde žijí po svém, podobně jako organismy. Označují vztahy a konstelace, které mají jedinečnou růstovou (konstruktivní) i hroutící se (destruktivní) bytnost. Ta je přenosná ve sdílení, její založení je však čistě individuální, autorské, řekněme básnické. Obrazy a kresby budují jiný, paralelní svět, do něhož se lze utéct před stereotypy, mechanismy, prázdnotou a vyprahlostí současnosti. Vykazují prvky svébytného výrazu, či dokonce vizuálního „stylu“. Jsou v osobitosti rozpoznatelné. Zdánlivě opakují jevy a situace, aniž by je skutečně kdy opakovaly. Jsou repeticemi svobodné imaginace povstávající z fascinace časoprostorem v jeho nestálosti a pomíjivosti.

 

Monika Švec Sybolová (*1976)

Studovala obor estetika a dějiny umění na FF UK. Od roku 1993 působila jako externí lektorka Sbírky umění 19. století NGP a od roku 2000 jako edukátorka. Připravovala koncepci a realizovala veřejné, vzdělávací a zážitkové programy k výstavám jako Mistr Theodorik, Gotika v západních Čechách, Julius Mařák a jeho žáci, Václav Brožík, František Ženíšek, Emil Filla, Mikoláš Aleš, Otakar Lebeda, Rodina Mánesů, Piepenhagenové, Jakub Schikaneder, Wilhelm Riedel, Theodor Pištěk, Cesta k Amorfě, Tajemné dálky, Mikuláš Medek: nahý v trní Toyen: snící rebelka, Josef Mánes: člověk-umělec-legenda. Zaměřuje se na vzdělávací programy ve sbírkových expozicích pro střední školy, dospělé a seniory. Organizuje a připravuje kurzy dějin umění či letní krajinářské dílny, víkendové dílny a spolupracuje s platformou Máš umělecké střevo?. Specializuje se na intepretaci výtvarného umění skrze pohyb, hudbu a text. Absolvovala kurzy: Dramatická výchova pro současnou školu, Základy muzejní propedeutiky, Dotek-dech-pohyb aj. Je spoluautorkou dětských knih Deník Jakuba S., Čapek & Čapek, Jakou barvu má nejdelší století?, Putování po památných místech v Čechách a Josef Mánes: přítel a umělec.