Zámek Liteň, z.s. obnovuje odkaz významné osobnosti Jarmily Novotné a rodu Daubků. Svou činností přispívá k znovunavrácení povědomí o životě a díle významné operní divy a šlechtického rodu v české společnosti. Mezi hlavní cíle aktivit neziskové organizace patří obnova hudebního a kulturního života v zámeckém areálu v Litni, podpora tvůrčích aktivit a mladých umělců napříč uměleckými žánry a záchrana a prezentace kulturního bohatství zámeckého areálu při podpoře jeho jedinečného genia loci.

 

Aktuálně

INTERPRETAČNÍ KURZY V LITNI 2018 – přihlaste se!
20.–24. srpna 2018, Liteň

Dokument o přípravách operního gala Pocta Jarmile Novotné 2017

Přijměte pozvání na 7. ročník Festivalu Jarmily Novotné 2018

Brožura aktivit Festivalu Jarmily Novotné 2017