Zámek Liteň, z.s. obnovuje odkaz významné osobnosti Jarmily Novotné a rodu Daubků. Svou činností přispívá k znovunavrácení povědomí o životě a díle významné operní divy a šlechtického rodu v české společnosti. Mezi hlavní cíle aktivit neziskové organizace patří obnova hudebního a kulturního života v zámeckém areálu v Litni, podpora tvůrčích aktivit a mladých umělců napříč uměleckými žánry a záchrana a prezentace kulturního bohatství zámeckého areálu při podpoře jeho jedinečného genia loci.

 

Aktuálně

 

Co pro vás chystá Festival Jarmily Novotné 2020?

 

 

 

 

Jarmila Novotná na výstavě „Setkali se s Masarykem“

 

 

 

 

Jiří Suchý – Lehce s životem se prát má šance na filmová ocenění

 

 

 

 

Výroční brožura Festivalu Jarmily Novotné 2019

 

 

 

 

 

 

 Operní gala Pocta Jarmile Novotné 2017 na Youtube, eng. subtitles