Jarmila
Rod Daubku

Rod Daubků

Daubkové, kteří pocházeli z okolí Poličky, patřili v 19. století k nejúspěšnějším českým podnikatelům a průmyslníkům. V Litni hospodařili od roku 1850. Kromě vzorově vedeného hospodářství se angažovali v místní samosprávě a veřejném životě. Za důležitou část své činnosti považovali podporu umělců, zejména mladých výtvarníků z generace Národního divadla.