Čechovna

Objekt Čechovny byl v letech 2012–2013 zdařile zrekonstruován a stal se tak výraznou ozdobou areálu zámeckého parku. Jeho interiéry byly modernizovány v reprezentativní prostory pro účely akcí neziskové organizace Zámek Liteň z.s. (např. festival, mistrovské kurzy, komunitní projekty, zázemí na správu areálu) a pro potřeby majitelů.

 

Cechovna01