2017: Jiří Suchý

Ve středu 26. července zažila Liteň vzácnou návštěvu. Jeden z nejvýznamnější a nejvšestrannějších českých umělců, pan Jiří Suchý přijel, aby propůjčil svůj patronát dalšímu z ušlechtilých stromů zámeckého parku. Této velké cti se dostalo Liliovníku tulipánokvětému pocházejícímu ze Severní Ameriky.

Comments are closed.