Zámek Liteň

„Vykonal jsem cestu ve společnosti výtečných láskyhodných zámeckých dcer, kde bydlím, jimž děkuji za víc takových výletů.“ Napsal Josef Mánes vysoce blahorodé slečně Henrietě z Rittersbergu, (v Litni, podzim 1861). Víkendový...

Při slavnostní vernisáži na závěr výtvarného víkendu, který na zámku v Litni proběhl od 2. do 4 .6 .2023, jsme otevřeli novou stromovou alej. Obnova aleje byla realizována s podporou...

Rekonstrukce oranžerie za podpory Středočeského kraje V červnu započaly v areálu zámku Liteň práce na rekonstrukci budovy oranžerie. Oranžerie v budoucnu poskytne zázemí pro konání výtvarných uměleckých workshopů, bude sloužit...

Další strom v parku zámku Liteň získal své patronky!  Světoznámá lektorka techniky zpěvu Margreet Honig se spolu se dvěma slavnými pěvkyněmi, jejími dlouhodobými žačkami Simonou Houda Šaturovou a Magdalenou Koženou...

Milí návštěvníci, připravili jsme pro vás přehledné informace, které, jak doufáme, napomohou hladkému průběhu akce a zajistí vám nerušený zážitek z poslechu a podívané. Časový harmonogram: Začátek koncertu je stanoven...

Všichni diváci musí být usazeni, tak aby mezi nimi bylo alespoň jedno neobsazené sedadlo (s výjimkou osob z jedné domácnosti). Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících  podmínek vstupu: doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,  doložit negativní POC (tzv. antigenní)...

Novinky.cz, 28. 8. 2020 – V liteňské Čechovně opět zněly krásné hlasy Klasikaplus.cz, 29. 8. 2020 – Sedm účastníků na sedmých Pěveckých kurzech v Litni Operaplus.cz, 29. 8. 2020 – Belcanto a...