Poslední šance zúčastnit se Závěrečného koncertu Interpretačních kurzů v Litni

Září 16, 2019

ZÁVĚREČNÝ KONCERT INTERPRETAČNÍCH KURZŮ V LITNI 2019 Šesté Interpretační kurzy v Litni 2019 se kromě zpěvu soustředí také na klavírní umění. Elitní sopranistka Martina Janková se v Mezinárodní písňové akademii…

Zámek Liteň, z.s.

Nezisková organizace Zámek Liteň, z.s. si dala za cíl obnovit a pozvednout jméno a hudební a morální odkaz světoznámé operní pěvkyně, proslulé osobnosti a velké vlastenky Jarmily Novotné a českého šlechtického rodu Daubků, kteří kdysi spravovali a obývali panství v Litni. Zámek Liteň, z.s. se snaží:

  • obnovovat hudební a kulturní život v zámeckém areálu v Litni
  • shromažďovat, uchovávat a prezentovat cenné artefakty spojené s Jarmilou Novotnou a rodem Daubků
  • podporovat a iniciovat vznik nových autorských počinů v různých oblastech
  • podporovat dnešní mladé umělce napříč uměleckými žánry
  • zachraňovat a prezentovat kulturní památky areálu zámku v Litni
  • podporovat a zapojovat se do komunitních projektů