ZUŠ Open

Na Den dětí 1. června 2019 bude zámecký areál v Litni hostit happening základních uměleckých škol pro Středočeský region s názvem ZUŠ Open. Jedná se o každoroční nejrozsáhlejší kulturní událost žáků a pedagogů ZUŠ po celé České republice, oslavy, sdílení radosti a respektu k unikátnímu systému základního uměleckého vzdělávání. Školy ve své režii připraví program pro širokou veřejnost napříč hudebními obory i žánry, hudbu, tanec, divadlo, výstavy či workshopy

Akce bude spojena s Dnem dětí konaným pro děti a mládež v Litni. Vstup je zdarma.