Rozhovor s Jankem Rokytou o Písňových studánkách

Jan Rokyta mladší je uměleckým vedoucím uskupení Ensemble FLAIR, které ve své interpretaci s oblibou propojuje klasickou hudbu s lidovou. Po svém otci měl tu čest převzít roli odborného poradce při nahrávání moravských lidových písní v úpravách Leoše Janáčka, jehož se před dvěma lety zhostili Martina Janková s Ivo Kahánkem. A tak začala vznikat spolupráce tělesa s těmito hudebními osobnostmi a projekt Písňových studánek… Také na nedělním koncertu v Litni, jenž bude pomyslným vrcholem 7. ročníku Festivalu Jarmily Novotné, se Ensemble FLAIR s lehkostí ujme úkolu dodat písňovému náladění na autenticitě…


Proč jste se s Ensemblem FLAIR rozhodli angažovat v programu Písňových studánek Martiny Jankové? Co vás na něm oslovuje nebo čím je vám blízký?

Na počátku byla Moravská a Ukvalská lidová poezie v písních Leoše Janáčka, kterou Martina Janková a Ivo Kahánek před dvěma lety natočili pro hudební vydavatelství Supraphon. V přípravě na natáčení byl jedním z odborných poradců můj otec Jan Rokyta, po jeho odchodu jsem tu roli směl převzít já… Při společných zkouškách jsme s Martinou a Ivem debatovali nejen o autentické interpretaci lidových zpěváků či Janáčkově geniálním ztvárnění hry lidových cimbalistů v klavírním partu, ale vznikl také nápad prolnutí klasické Janáčkovy polohy s autentickými podobami písní v podání lidových zpěváků. „Písňové studánky“, ke kterým se spolu se mnou připojili Klára Blažková, Ludmila Vašková, Petr Zetek a Ensemble FLAIR, tak byly na světě!


Co vás přivedlo ke vzájemné spolupráci s Martinou Jankovou, co vás spojuje? Spolupracujete i na jiných projektech?

Martina je pro mne velikou inspirací nejen jako vynikající světoznámá operní zpěvačka, ale neméně i svým člověčenstvím a pokorným přístupem k muzice, k lidem a vůbec k věcem pozemským… Moc se těším na náš další společný koncertní pořad pod názvem „Kouzlo Vánoc“, který premiérově uvedeme v neděli 2. prosince na závěrečném galakoncertu 4. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu MUSICA PURA v Ostravě a následně v úterý 4. prosince v koncertním cyklu FOK v kostele Šimona a Judy v Praze. V tomto programu se k Martině přidá Klára Blažková, Ensemble FLAIR  a také dětský sbor ZPĚVÁČEK, složený z nejúspěšnějších dětských interpretů lidových písní z Moravskoslezského kraje.


Jaký hudební styl, z jakého období či od jakého skladatele nejraději interpretujete?

Po třiceti letech v hudební praxi nemám v tomto ohledu žádné preference…J Celkem logicky se díky mému vzdělání i rodinné tradici věnuji především hudbě klasické a lidové, ale stejně tak obdivuji i všechny ostatní hudební žánry, pokud jsou prováděny poctivě a pravdivě. Mám-li však přece jen jistou náklonnost prozradit, pak to budou určitě geniální barokní mistr Georg Phillip Telemann a velký český skladatel moravského původu Leoš Janáček.


Můžete prozradit své nejbližší plány a kde se na vás můžou posluchači těšit?

Mne osobně čeká bezprostředně po koncertu v Litni koncertování na prestižním festivalu staré hudby TRIGONALE v rakouských Korutanech, později v říjnu pak se slovenským souborem Solamente naturali v koncertním sálu německého rozhlasu v Brémách. Ensemble FLAIR vystoupí na začátku října na Festivalu lidových nástrojů v Uherském Hradišti a velkou měrou se bude podílet i na koncertech letošního ročníku festivalu MUSICA PURA, jakož i na několika vánočních koncertech v Čechách a na Moravě.

 

Comments are closed.